تهران
فاقد تصویر شاخص

ورناصری از پاسخ وزیر نفت قانع شد

نماینده مسجد سلیمان به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شد.
izadpanah

نشست مشترک شهرداران استان خوزستان به میزبانی شهرداری مسجدسلیمان

در ابتدای این جلسه پیمان مولایی شهردار مسجد سلیمان ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه اظهار داشت: مسجدسلیمان به لحاظ توسعه شهری با مشکلات عدیده ای گریبانگیر است و بیست ...