تهران
۴۱۷۰_orig

همایش بزرگداشت مقام معلم در مدارس ۲۰۰ دستگاه امام حسین

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ همایش بزرگداشت مقام معلم با حضور دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل فولاد خوزستان در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی، محمدرضا تقی زاده رییس آموزش ...