تهران
فاقد تصویر شاخص

۳۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهرستان اهواز کشف شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز ، توسط نیروی انتظامی با همکاری شرکت توزیع برق اهواز در این شهر کشف و ضبط شد.