تهران
فاقد تصویر شاخص

مخاطرات نوین در کمینگاه کلانشهر اهواز

(#چرا اهواز سبز یک رویاست!؟) جواد الهایی سحر: مخاطره جدیدی که کارون نشینان را به کمینگاه دعوت می کند تا در بی مبالاتی ،بی پروایی وبی ملاحضگی ما جنگل استراژی ...