تهران
۸۳۷۴۳۹۴_۹۹۵٫jpeg

استقرار مواکب در چذابه از ابتدای شهریورماه

احمد وحیدی در نشست آماده سازی مرز‌های شلمچه و چذابه گفت: تعدادی از مواکب آماده شده است و بخش دیگر آن در حال آماده‌سازی هستند؛ بنا شده تا ابتدای شهریور ...