تهران
فاقد تصویر شاخص

وعده‌های انتخاباتی تا چه حد پشتوانه منطقی دارند؟

وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم همچنان ادامه دارد و در این میان برخی از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی نگران این وعده و وعیدهای فاقد پشتوانه هستند. موضوع حمایت اصلاح طلبان از نامزدهای انتخابات هم در کنار تبلیغات انتخاباتی نامزدها جالب توجه است.