تهران
۹۸۷۸۰۵۰_۹۹۹
دومین دونده استان خوزستان، سهمیه حضور در مسابقات پارالمپیک پاریس را بدست آورد.

کسب سهمیه پارالمپیک پاریس توسط دونده خوزستان

دهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان امروز در کشور فرانسه پیگیری شد که الهام صالحی درکلآس F۵۴ ماده پرتاپ وزنه با ثبت رکورد ۷ متر و بیست وسه سانتی متر ...