تهران
۶۱۷۲۷۶۱۸

۱۴۵ صادر کننده خوزستانی پیمان‌سپاری ارزی نکرده‌اند

نگرش نیوز - امیرحسین نظری، اظهار کرد: ۱۴۵ صادرکننده و فعال اقتصادی استان خوزستان که پیمان‌سپاری ارزی را انجام نداده‌اند، برای بررسی و رسیدگی مسائل مربوطه، به سازمان صمت خوزستان ...