تهران
فاقد تصویر شاخص

تبار شناسی نقش عوامل خارجی در فتنه ۸۸

دکتر ایرج مزارعی / کارشناس روابط بین الملل : وقتی نظام مقدس جمهوری اسلامی به تصویب بیش از ۹۸ درصد مردم رسید، گروهک‌ها و جریان فتنه و معاند نیز به ...