تهران
kaab_omir

دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود

نگرش نیوز - محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اقدام عجیب دولت مبنی بر اینکه اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ...