تهران
تقدیر-از-برترین-کارگر-نظام-بهپویی-شرکت-فولاد-خوزستان

تقدیر از برترین کارگر نظام بهپویی شرکت فولاد خوزستان

به مناسبت گرامی داشت هفته کار و کارگر از  کارگر برتر نظام بهپویی در شرکت فولاد خوزستان تقدیر شد.