تهران
IMG_5411-scaled-1-1024×796

نشان برتر کارگر نمونه ملی به پژوهشگر نیشکری رسید

به گزارش گلبانگ زاگرس؛ صادقیان به دلیل طراحی و ساخت دستگاه هشداردهنده ورود ذرات آلاینده به موتور، منتخب کمیته ارزیابی شد. این طرح، اولین طرح منتخب ملی بخش کشاورزی است ...