تهران
images.jpeg-۶
مسابقات کشتی جوانان قهرمانی آسیا با کسب ۳ مدال توسط فرنگی کاران خوزستان آغاز شد.

رقابت فرنگی کاران خوزستان در مسابقات جوانان قهرمانی آسیا

مسابقات ۵ وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا، امروز در کشور اردن برگزارشد که علی احمدی وفا دربازی رده بندی وزن ۵۵ کیلو گرم با حساب ۹ برصفر از ...