تهران
۹۸۰۲۸۲۶_۷۹۷

دعوت فرنگی کاران خوزستان به تیم ملی نوجوانان

این مرحله از اردوی تیم ملی از امروز سوم تیرماه به میزبانی قزوین آغاز شده است که در وزن ۴۵ کیلوگرم علی غریبی، در وزن ۴۸ کیلوگرم پیام احمدی، در ...