تهران
۱۶۹۷۵۶۷۵۳-۱۰۴۰x700

کشاورزانی که الگوی کشت متناسب با کم آبی را رعایت کنند حمایت می‌شوند/مخالف ساخت سد مارون ۲ هستیم

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان با اشاره به بحران خشکسالی بی سابقه در نیم قرن اخیر در خوزستان گفت: کشاورزانی که تابستان امسال الگوی کشت متناسب با کم‌آبی را رعایت کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند.