تهران
۲۰۲۲۰۴۲۶_۱۱۳۲۲۳

رزمایش کمک‌های مومنانه حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان برگزار شد

به گزارش گلبانگ زاگرس: ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در این ارتباط اظهار داشت: در این رزمایش ۴۰۰ بسته معیشتی برای توزیع در مناطق محروم، از سوی پایگاه‌های ...