تهران
تقدیر-از-برگزیدگان-برتر-گشت-VIP-سال-۱۴۰۰-فولاد-خوزستان

تقدیر از برگزیدگان برتر گشت VIP سال ۱۴۰۰ فولاد خوزستان

برگزیدگان برتر گشت VIP سال ۱۴۰۰ شرکت فولاد خوزستان مورد تقدیر قرار گرفتند.