تهران
۲۲۰۱۷۴

نظر شورای شهر اهواز درباره روستای ابوالفضل

نگرش نیوز - در جلسه شورای شهر اهواز، اعضای با بررسی موضوع روستای ابوالفضل و درگیری رخ داده میان نیروهای اجراییات شهرداری با اهالی، خواستار پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف ...